سر خط خبرها:

بوشهر

فارس از نشست مدیرکل شیلات استان بوشهر با صیادان گزارش می‌دهد

از نبود امکانات کافی برای مقابله با صید ترال تا تخلفاتی که رو به افزایش است

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بوشهر:

پرداخت بیش از ۴۱ میلیارد ریال وام اشتغال به مددجویان شهرستان بوشهر

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بوشهر