سر خط خبرها:

گزارش های تصویری فکر شهر

تصاویر اختصاصی «فکرشهر»/ تعزیه شهادت حضرت قاسم در دهقاید

فکرشهر: همزمان با هشتم محرم 1441 ـ یکشنبه، 17 شهریورماه 1398 ـ تعزیه شهادت حضرت قاسم ابن الحسن (ع) توسط هیات تعزیه خوانی سیدالشهدا دهقاید برگزار شد.

تصاویر اختصاصی «فکرشهر»/ شیرخوارگان حسینی در برازجان (2)

فکرشهر: همزمان با روز ششم محرم ـ 15 شهریورماه 1398 ـ در برازجان برگزار شد.

تصاویر اختصاصی «فکرشهر»/ شیرخوارگان حسینی در برازجان (1)

فکرشهر: همزمان با روز ششم محرم ـ 15 شهریورماه 1398 ـ در برازجان برگزار شد.

تصاویر اختصاصی «فکرشهر»/ همایش شیرخوارگان حسینی در مشهد مقدس

فکرشهر: همزمان با روز ششم محرم ـ 15 شهریورماه 1398 ـ در حرم حضرت امام رضا (ع) در مشهد مقدس برگزار شد.

صفحه‌ها