سر خط خبرها:

دیلم

هستی (2)

روایت قهرمانانی که مرگ را زندگی می کنند/ محمدعلی ترک زاده

فکرشهر: پدر و مادر محمدعلی با صورت های مهربانشان رو به روی ما نشستند. پدر سرش را پایین انداخته و اندوه را در پشت چهره پنهان کرده بود تا برایمان از پسرش بگوید. تعریف می کند: «محمدعلی تازه از سربازی برگشته بود. خودم راننده جرثقیل هستم و محمدعلی خیلی کمکم می کرد. بدون اینکه...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دیلم