سر خط خبرها:

خبرهای سلامت و محیط زیست

اختصاصی فکرشهر/ ارسالی کاربران:

جلسات شورای شهر آبپخش در کش و قوس علنی و غیرعلنی بودن + نتایج نظرسنجی

فکرشهر: شورا حتی اگر خواسته باشد جلسات غیر علنی برگزار کند باید برای موارد خاص باشد. برای این موارد خاص هم باید تعریف روشن و مشخصی داشته باشد تا نه دچار سلیقه ای برخورد کردن شود و نه خودش را در مضان اتهام قرار دهد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - خبرهای سلامت و محیط زیست