سر خط خبرها:

عکسی که گردشگر آلمانی را به پاسگاه برد!

فکرشهر: یک توریست آلمانی پس از گرفتن تصویر زیر از فراز یکی از سه هرم بزرگ مصر به پاسگاه پلیس برده شد.\n\nبه گزارش فکرشهر از ایسنا به نقل از کانال شبکه مجازی آستان، این فرد آلمانی طی 8 دقیقه به ارتفاع 146 متری یکی از هرم‌ها صعود کرده است.\n\nبالا رفتن از اهرام ثلاثه مصر برای توریست‌ها ممنوع است.\n\n\n

فکرشهر: یک توریست آلمانی پس از گرفتن تصویر زیر از فراز یکی از سه هرم بزرگ مصر به پاسگاه پلیس برده شد.

\n\n

به گزارش فکرشهر از ایسنا به نقل از کانال شبکه مجازی آستان، این فرد آلمانی طی 8 دقیقه به ارتفاع 146 متری یکی از هرم‌ها صعود کرده است.

\n\n

بالا رفتن از اهرام ثلاثه مصر برای توریست‌ها ممنوع است.

\n\n

\n