سر خط خبرها:

تغییر ناشیانه نام خیابان خلیج فارس در مصر+ عکس

فکرشهر: مصری‌ها عنوان خیابانی را که "خلیج فارس" نام داشت، تغییر داده و آن را به نام یک شخص نام گذاری کرده اند.\n\nبه گزارش فکرشهر، با وجود این تغییر، ظاهرا نام اصلی به اندازه ای مشهور بوده که به ناچار در زیر نام جدید، به اسم اصلی خیابان اشاره شده است.\n\n\n\nمنبع: العالم\n

فکرشهر: مصری‌ها عنوان خیابانی را که "خلیج فارس" نام داشت، تغییر داده و آن را به نام یک شخص نام گذاری کرده اند.

\n\n

به گزارش فکرشهر، با وجود این تغییر، ظاهرا نام اصلی به اندازه ای مشهور بوده که به ناچار در زیر نام جدید، به اسم اصلی خیابان اشاره شده است.

\n\n

تغییر ناشیانه نام خیابان خلیج فارس در مصر

\n\n

منبع: العالم

\n