سر خط خبرها:

من امانتدار فرهنگ چندین هزار ساله ام

مهتاب بوستانی

جهان که طلوع میکند و رخ خود را به نمایش می گذارد خودت را در جایگاهی میابی که بدون تردید از آن توست.مالک جانش و تپش قلبش و صاحب صدای سبزش هستی.

دیوار و ستون هایش افتخار میکنند که روزی حامی و تکیه گاه تو بوده اند،پناهگاهی از جنس باران که پنجره هایش درب از خورشید و آفتاب به روی تو می گشایند.

چه گونه بیان کنم زیبایی هایت را؟چطور بیان کنم شکوه پر عظمتت را؟

آری!من ایرانی ام و با آوازه ی بلند ایرانی بودنم را فریاد میزنم و به رخ تمام جهانیان میکشم. من ایرانی نسل کورشم و سر لوحه ی زندگانیم را گفتار نیک،پندار نیک،رفتار نیک قرار داده ام.به هموطنی با آرش کمانگیر و غرق شدن در حماسه های شاهنامه به خود می بالم.من با رستم بر مرگ رستم می گریم.به سنگ تراشه های بیستون و حکایت های شیرین و فرهاد زانوی احترام خم می کنم و غرور خود را همانند قله ی دماوند می نگرم و زاینده رود کهنسال و بی جان را سر تعظیم فرود می اورم و من از نسل فرسنگها فرهنگ و تمدن کهن ام.

من بر خود افتخار می کنم،بر پارسی زبان بودنم،بر سربند اریایی داشتنم و بیرق دل انگیز وطنم.من به خود اجازه نخواهم داد که فرهنگ های ماشینی و دست نوشته شده ی غرب به نیت زدودن تمدن ریشه دار و با اصالتم در جان من رسوخ نماید.مبارزه میکنم با هر آنچه میراث و تاریخ آن را با من به امانت گذاشته است.من امانتداره این فرهنگ چندین هزار ساله ام من امانتداره یک نسل کهن ام،نسلی از جنس انسانیت و شرافت،نسلی از بزرگمردان و شیرزنانی که شاید تاریخ دگر در دنیا نظیرش را نیابد.آری! اینک من از دیار ایرانم،دیاری که همه مردمانش دلهایشان همچو شانه هایشان بهم نزدیک است.خانه ای از ایمان و عشق به خدا که طلوع ایمان،پیشانی عشق را گرم نگه می دارد.

 

دیدگاه‌ها

نیک

عااااالی

مریم.ش

مثل همیشه زیبا ، قلمتون مانا و دستانتون پرتوان خانم بوستانی

عنایتیان

خانم بوستانی عزیزتصویری بس زیباازایران وایرانی بودن رادراذهان تداعی نمودی احسنت برشماواین اندیشه ی ناب ،موید باشید.

صفحه‌ها

دیدگاه خود را بنویسید