سر خط خبرها:

حکم دو شهردار استان صادر شد

فکرشهر: حکم فرخ بنه گزی و سروش گرمسیری نژاد به ترتیب به عنوان شهرداران امام حسن و دالکی توسط استاندار ابلاغ شد.

دیدگاه خود را بنویسید