سر خط خبرها:
حسین دارابی خبر داد:

سند جامع سلامت شهرستان دشتستان در حال تدوین است

فکرشهر: رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان می گوید: سلامت، برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی افراد است و با تشریح ابعاد سلامتی و اهمیت این موهبت الهی عنوان کردند پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌های سند جامع سلامت شهرستان دشتستان با ادارات و سازمان‌ها مشخص‌شده و درصدد تدوین این سند هستیم...

فکرشهر: رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان می گوید: سلامت، برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی افراد است و با تشریح ابعاد سلامتی و اهمیت این موهبت الهی عنوان کردند پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌های سند جامع سلامت شهرستان دشتستان با ادارات و سازمان‌ها مشخص‌شده و درصدد تدوین این سند هستیم.

به گزارش فکرشهر، حسین دارابی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، افزود: تنها 15 درصد سلامت مربوط به مسائل ژنتیک می باشد و حدود 50 درصد یعنی بیشترین سهم سلامت را به سبک زندگی سالم و عوامل اجتماعی و اقتصادی مربوط دانسته اند لذا در تدوین سند جامع سلامت باید تمام ادارات شهرستان باهم همکاری و تعامل داشته باشند تا مقوله سلامت هم در آن اداره و هم در جامعه نمود بیشتری داشته باشد و بر اساس تصمیماتی که در اندیشگاه سلامت گرفته می‌شود، دستور کار شورای سلامت در فرمانداری تعیین می‌گردد.

وی خاطر نشان کرد: هدف از تدوین سند جامع سلامت ارتقای شاخص های سلامت و همچنین اجرای عدالت با حضور و مشارکت همه نهادهای دولتی در تمام نقاط شهرستان و مردم می باشد.

دکتر دارابی همچنین ادامه داد: در شهرستان دشتستان بر اساس تصمیماتی که در شورای سلامت و امنیت غذایی با حضور فرماندار گرفته شد، تدوین سند جامع سلامت بر اساس برنامه زمان‌بندی، انجام می‌شود و در این راه سعی کرده‌ایم از تمامی پتانسیل‌های موجود استفاده کنیم تا در زمان تعیین‌شده به نتیجه مطلوبی برسیم.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان، گفت: در راستای تدوین سند جامع سلامت شهرستان دشتستان اندیشگاه سلامت با حضور نخبگان و اندیشمندان این شهرستان تشکیل‌شده است ودراین راستا کمیته تخصصی و کمیته عمومی اندیشگاه سلامت تشکیل شده است که جلسات کمیته تخصصی هر 2 هفته یکبار تشکیل می شود که اهم وظایف کمیته تخصصی اولویت بندی اندیشه های مرتبط با سلامت شیوه تحلیل ذینفعان ساخت بانک اندیشه شناسایی خبرگان و ... می باشد.

وی ادامه داد: تصمیماتی که در کمیته تخصصی اندیشگاه گرفته می‌شود باید به‌صورت ریشه‌ای و ساختاری باشد و مهم‌ترین معضلات بهداشتی شهرستان را الویت بندی و روی آن برنامه‌ریزی کنند.

دارابی تصریح کرد: از اقدامات انجام شده دیگر، تشکیل خانه مشارکت های مردمی و تعیین نماینده این گروه در سطح شهرستان، همچنین انتخاب و ابلاغ پیام گذران همه دستگاه های درگیر در تدوین سند سلامت می باشد.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان بابیان اینکه همکاری دستگاه‌های اجرایی در ارتقای امر سلامت می‌تواند نقش عمده‌ای در جامعه داشته باشد، افزود: این‌گونه نشست‌ها نماد برجسته‌ای برای تحقق فعالیت‌های بین بخشی و ایجاد الگوی مناسب همکاری در حوزه سلامت است.

وی در پایان نیز اضافه کرد: سند جامع سلامت شهرستان سندی راهبردی است که سلامت جسمی، روانی ، اجتماعی و معنوی در ان لحاظ شده است و این سند تا سال 1400 با مشارکت دستگاههای مختلف شهرستان و مردم اجرا می شود.

دیدگاه خود را بنویسید