سر خط خبرها:

کارتون / دختران بازمانده از تحصیل

فکرشهر: در خبرها آمده بود که ۵۰ درصد از دختران در استان‌های مرزی به دلیل ازدواج زودهنگام از تحصیل بازمی‌مانند. به گزارش فکرشهر، نازنین جمشیدی این خبر را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شهروند» قرار داده است.

دیدگاه خود را بنویسید