سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»؛

صدای مخاطب/ این درپوش خطرآفرین را ببینید

فکرشهر: یکی از مخاطبان فکرشهر با ارسال تصویر زیر نوشته:

«تصویر، متعلق به درپوش تأسیسات زیرزمینی مخابرات واقع در حریم ضلع شمال غرب تقاطع ١٣ آبان در خیابان ٧ تیر برازجان، آن هم دقیقا در محل پیچ  کم عرض و تنگ تقاطع می باشد. 

شمال آن همسطح خیابان و غرب آن دارای شیب تند بوده و به یکباره پایین می رود . به چرخ راست خودروها به ویژه خودروهایی که رانندگان آنها ناآشنا به خیابان های شهر برازجان می باشند و هنگام گردش به راست از شمال تقاطع به سمت غرب ضربه واردشده، احتمال بروز مشکل برای راننده و خودرو می رود. 

از طرفی، به علت کم عرضی تقاطع به ویژه در نقطه مذکور، امکان انحراف به چپ جهت گریز از این ناهمواری بسیار کم و مخاطره آمیز می باشد و به طور جدی نیازمند اصلاح می باشد.»

 

دیدگاه خود را بنویسید