سر خط خبرها:

راه اندازی دومین دستگاه آنژیوگرافی بیمارستان قلب

فکرشهر: دومین دستگاه آنژیوگرافی بیمارستان قلب بوشهر راه اندازی شد.

به گزارش فکرشهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: برای خرید و راه اندازی این دستگاه هشت میلیارد ریال هزینه شده است.

سعید کشمیری افزود: از این میزان 60 میلیارد ریال هزینه دستگاه و بقیه نیز هزینه ساختمان شده است.

وی گفت: دستگاه آنژیوگرافی (مغزی و قلبی) یکی از پیشرفته‌ترین دستگاه آنژیوگرافی است و در روند درمان سکته‌های قلبی و مغزی کاربرد بسیاری دارد.

کشمیری افزود: ماهانه نزدیک به 500 نفر در استان بوشهر آنژیوگرافی می شوند که این آمار راه انداه اندازی دومین دستگاه آنژیوگرافی بوشهر را ضرورت بخشیده بود.

وی گفت: با راه اندازی این دستگاه مردم با تعرفه دولتی در بیمارستان بنت الهدی بوشهر از خدمات این دستگاه بهره مند می شود.

دیدگاه خود را بنویسید