سر خط خبرها:

گزارش تصویری اختصاصی «فکرشهر»/ جشن بزرگ روز معلم و کارگر در برازجان برگزار شد

فکرشهر: این مراسم از سوی شهرداری برازجان و با استقبال پرشور مردم برگزار شد.
اشتراک گذاری:            

دیدگاه‌ها

فتابه لگن هف دست، شام و نهار هیچ!

ه آفتابه لگن هف دست، شام و نهار هیچ!
در همایش سرد و بیحال دوسنبه شب شهرداری( 10 اردیبهشت) ، تدارکات بیشتر بود اما احرا شور و هیحان و جاذبه نداشت و خسته و بی جان بود. بطوری که محصوصا بعد از سخنرانی دوم و باز هم در نوبت های دیگر، مردم دسته دسته انجا را ترک کردند.. موسیقی که روح زندگی و مایه نشاط و شادی و حس و حال و جوش و هیحان و انرژی و نشانه ذوق و سلیقه خوش انسانی است در آن کم رنگ و بی رونق بود( اشتر به شعر عرب، در حالت است و طرب)سعدی
با توجه به بنیه اداری و امکانات و نیروی های انسانی در اختیار، تدارکات بالنسبه بهتری چیده شده بود اما نتیجه و حاصل نهایی، همایش بی حال و بی رمقی بود که دلچسب و پر شور و با مزه نبود و هیچ هیجانی نداشت و مردم را راضی نکرد. صرف نظر از تقلید صدا و ظنزهای توالتی تکرای کمدین هنرمند در آخر برنامه که کمی خنده بر لب ها نشاند، تقریبا بیشتر وقت همایش عمومی ( ظبق معمول بدون اعلام فهرست برنامه ها)، اگر نگويیم کسل کننده و ملال اور ـ یکنواخت و تکراری و کم تنوع و فاقد حلاقیت و برحستگیو و ابتکار تازه ای بود و صرف دادن جوایز و سخنان رسمی و تشریفاتی گذشت.و مردم هم سیخ به صندلی ها یشان نشسته بودند تا شاهد رد و بدل شدن حوايز و شنیدن تعریف ها از همدیگر باشند و وظیفه کف زدن را بحا بیاورند. همایشی بنام معلم و بکام غیر معلم . آیا ااز معلمان دعوت خاص و رسمی شده بود و شرکت قابل قبول معلمان در آ ن قابل مشاهده بود؟. همایشی همه منظوره بود اسما ینام معلم بنام حسینی و بکام حسنی .

صفحه‌ها

دیدگاه خود را بنویسید