سر خط خبرها:

دریابست از دهم تیر

فکرشهر: از دهم تیر ماه تا شروع فصل میگو طرح دریابست یا ممنوعیت صید و صیادی در محدوده آب های ساحلی استان بوشهر اجرا می شود.

به گزارش فکرشهر از صدا وسیما، معاون صید شیلات استان گفت: بر اساس مصوبات کمیته مدیریت صید شیلات طرح دریا بست از دهم تیرماه تا شروع فصل صید میگو به اجرا در می آید و در این مدت هرنوع صید در آب های ساحلی استان بوشهر ممنوع است.

عباس آهنگرمقدم افزود: تلاش می شود تا این طرح به صورت هم زمان در استان های همجوار نیز اجرا شود .

وی گفت: از این پس مرزبانی استان نیز تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از خروج قایق های تفریحی وبی هویت از بنادر استان اعمال خواهد کرد و تعاونی های صیادی در تامین هزینه حفاظت از منابع آبزیان مشارکت می کنند. 
 
کمیته مدیریت صید استان، مجمعی مشورتی متشکل از نمایند گان دولت وبهره برداران صید وصیادی است که بر برداشت مسوولانه صید آبزیان در قالب تدوین واعمال مصوبات خود نظارت می کند.

دیدگاه خود را بنویسید