سر خط خبرها:

تصاویر اختصاصی «فکرشهر»/ تجمع اعتراضی مردم برازجان به روزها بی آبی

فکرشهر: سرانجام بی آبی چندین روزه، طاقت مردم برازجان را طاق کرد و ساعت 19 روز شنبه ـ 16 تیرماه 1397 ـ آن ها را به خیابان کشاند.
اشتراک گذاری:            

دیدگاه‌ها

سامان پایدار

بی لیاقتی مدیران 

 

صفحه‌ها

دیدگاه خود را بنویسید