سر خط خبرها:

استان بوشهر؛ بحران آب یا بحران مدیریت

فکرشهر: در اواسط دهه هشتاد بود که با بررسی و مطالعات اقلیمی، جمعیتی و زیست محیطی به این نتیجه رسیدم که استان فارس به زودی درگیر تنش سخت آبی خواهد شد و دیگر قادر به تامین بخشی از نیاز آبی مردم استان بوشهر نخواهد بود...

فکرشهر ـ محمد باقر عباسی سملی*: در اواسط دهه هشتاد بود که با بررسی و مطالعات اقلیمی، جمعیتی و زیست محیطی به این نتیجه رسیدم که استان فارس به زودی درگیر تنش سخت آبی خواهد شد و دیگر قادر به تامین بخشی از نیاز آبی مردم استان بوشهر نخواهد بود.

همان موقع در جلسات متعدد کارشناسی فریاد زدم که باید چاره ای اندیشید، اما هر بار متهم به سیاسی کاری شدم و گوشی برای شنیدن حرف حساب نیافتم. در آغاز به کار دولت روحانی، بخشی از مطالعاتم را مکتوب همراه با ارائه آمار و نمودار و پیش بینی وضعیت امروز توام با راهکارهای لازم به استاندار وقت تحویل دادم اما افسوس توجهی نشد. 

خوب به خاطر می آورم که در همان زمان (دهه هشتاد) نموداری را به یکی از مسوولین آب استان نشان دادم و گفتم مطابق این نمودار، استان فارس قادر به ادامه تامین بخشی از نیاز آبی ما نیست و این ارسال آب طی ده سال آینده به صفر می رسد که وی در پاسخ گفت مملکت قانون دارد؛ مگر می توانند آب بوشهر را قطع کنند؟! برایش توضیح دادم که طی ده سال آینده آبی ندارند که بدهند و خود مردم فارس شیرهای آب ارسالی به بوشهر را خواهند بست. قانون تا جایی کارائی دارد که عامل ایجاد رفاه برای مردم باشد. هر قانونی که جامعه را به تهلکه بیندازد توسط مردم تبعیت نخواهد شد.

کل نیاز آبی (غیر از بخش کشاورزی) استان بوشهر در سال، شصت و پنج میلیون متر مکعب است، این هم در صورتی است که بیش از مردم هلند یعنی یکی از کشورهای پر آب و پر بارش جهان آب مصرف کنند. همزمان ما سالانه در بدترین شرایط، چهار میلیارد و ششصد میلیون متر مکعب در استان بارندگی داریم، یعنی سالانه معادل هفتاد سال نیاز آبی استان بارندگی داریم. که کامل هدر می رود و دریغ از ذخیره یک لیتر آن، اما همگان شاهدیم که در تامین نیاز روزانه آبی مردم از استان های همجوار، مردم ما اینگونه در تهلکه قرار دارند.

و این نیست جز محصول سوء مدیریت.

*کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب و دبیر انجمن اسلامی مهندسان استان بوشهر

دیدگاه‌ها

گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر آنچه هست گیرند

گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر آنچه هست گیرند مشکل ما یکی دو تا نیست. فقط مشکل آب را نداریم. مشکل برق هم داریم، دود زباله سوخته هم داریم، خود زباله و آشغال رها شده در محله ها هم داریم، ، هوای متعفن هم داریم، بهداشت محیط هم داریم قطع درختان سایه گستر و بیابان زایی در شهر هم داریم، هرینه، های گران تحمیلی بدلیل بی تدبیری هر نوع حضرات را هم داریم، تبعیض و بی عدالتی هم داریم ، رابطه و پارتی بازی هم داریم، بی اعتنائی به مطالبات مردم و ارباب رحوع و پشت گوش انداختن ها هم داریم، سانسور هم داریم کارشکنی ها هم داریم .......( راستی یادم رفت : مشکل نی انبان هم داریم! - با انبان کاری ندارم که انشا الله انبان ها تا خرخره پر پر است و تازه آن از مسائل کلان است و محلی نیست ) ت .لطفا تحقیق و تفحص نمائید تا معلوم شود و بدانید که بخشی از زمین محل ساختمان اداره آب، غصبی نیست؟ اگر هست از چه کسانی مصادره شده؟ از مالکین یا از هنرمند و زحمتکش و کار آفرین و مردم غیر مالک و زمیندار که بزور و مفتی ضمیمه آن اداره شده؟

صفحه‌ها

دیدگاه خود را بنویسید