سر خط خبرها:

تصاویر اختصاصی «فکرشهر» از طولانی ترین خسوف قرن

فکرشهر: شب گذشته طولانی ترین ماه گرفتگی -خسوف- قرن رخ داد. تصاویر زیرکه برای پایگاه خبری تحلیلی فکرشهر ارسال شده است، این خسوف را از دریچه دوربین سعید شهرسبزی نشان می دهد.

 فکرشهر: شب گذشته طولانی ترین ماه گرفتگی -خسوف- قرن رخ داد. تصاویر زیرکه برای پایگاه خبری تحلیلی فکرشهر ارسال شده است، این خسوف را از دریچه دوربین سعید شهرسبزی نشان می دهد.

تصویر تیزر: 
اشتراک گذاری:            

دیدگاه خود را بنویسید