سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»/شهردار برازجان در انتخابات شورای دانش آموزی دبستان فرزانه:

دانش آموزان باید با انتخاب صحیح و پیشرفت خود در سرنوشت کشور دخیل باشند

فکرشهر - اسماء بوستانی: شهردار برازجان در مراسم انتخابات شورای دانش آموزی دبستان فرزانه شهر برازجان گفت: انتخابات دانش آموزای تمرینی برای فعالیت هایی است که باید با مشارکت و مشورت انجام شوند؛ این  انتخابات برای همکاری فعال و مشارکت و مسئولیت پذیری دانش آموزان در فعالیت های اعتقادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و پرورشی مدرسه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم بین دانش آموزان و اولیاء مدرسه در مدارس تشکیل می شود.

به گزارش فکرشهر محمد حسن محمدی با اعلام اینکه دانش آموزان باید با انتخاب صحیح و پیشرفت خود در سرنوشت کشور دخیل باشند ادامه داد: شورای دانش آموزی در رشد مهارت های فردی - اجتماعی، توسعه همیاری در امور آموزشی و پرورشی و تعامل بین دانش آموزان و مربیان بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

محمدی فعالیت های فرهنگی را یکی از اولویت های مهم شهرداری دانست و اظهار داشت: در هر مجموعه ای همت و همکاری همگانی نباشد هیچ یک از مسوولین نمی توانند فعالیت های خود را به خوبی انجام دهند؛ دانش آموزان نیز باید در مسائل اجتماعی، تعلیم، تربیت و آموزش با یکدیگر مشارکت داشته باشند تا بتواند به اهداف پیش روی خود دست یابند و در شکوفایی ایران اسلامی نقش مفیدی ایفا کنند.

شهردار برازجان با اعلام اینکه در برخی مدارس سطح شهر، در بین دانش آموزان، شهردار و کمک شهردار مدرسه انتخاب شده و در حال فعالیت هستند افزود: از این رو انگیزه ای در دانش آموزان به وجود می آید تا در سطح شهر نیز احساس مسوولیت کنند و در فعالیت های شهر مثل نریختن زباله در سطح شهر، محافظت از اموال شهرداری و ...  دخیل باشند.

محمدی در پایان اظهار داشت: امیدوارم مسایل و مشکلات تحصیلی و نیازهای دانش آموزان از طریق این شوراها به مدیران آموزشی انتقال و اهداف و برنامه های آموزشی به دانش آموزان منتقل گردد تا در آینده ای نه چندان دور شاهد تاثیر این شوراها در سطح مدارس باشیم.

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید