سر خط خبرها:

تصاویر/برگزاری طرح هميار گاز در برازجان

فکرشهر:  شركت گازاستان درراستاي ايفا مسووليت هاي اجتماعي اين شركت و به منظور آگاه سازي جامعه با مصرف ايمن و بهينه گاز طبيعي طرح هميار گاز را درتمامي شهرستان های استان  برگزارکرد.

تصویر تیزر: 
اشتراک گذاری:            

دیدگاه خود را بنویسید