سر خط خبرها:

تصاویر اختصاصی/ بازدید اصحاب رسانه از سد رئیسعلی دلواری

 فکرشهر: روز گذشته اصحاب رسانه به میزبانی مدیر بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آبی شرکت سهامی آب منطقه ای از سد رئیسعلی دلواری بازید کردند...

 فکرشهر: روز گذشته اصحاب رسانه به میزبانی مدیر بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آبی شرکت سهامی اب منطقه ای از سد رئیسعلی دلواری بازید کردند.

تصویر تیزر: 
اشتراک گذاری:            

دیدگاه خود را بنویسید