سر خط خبرها:

استاندار بوشهر از مزارع و گلخانه های بخش بردخون بازدید کرد

فکرشهر: استاندار بوشهر از برخی پروژه ها، مزارع و گلخانه های صیفی و سبزیجات روستاهای مغدان و شهنیا در بخش بردخون بازدید کرد.

به گزارش فکرشهر از فارس، عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر در آغاز سفر خود به شهرستان دیر در میان استقبال مسؤولان شهرستان و بخش وارد روستای مغدان بخش بردخون شد.
وی با حضور در گلزار شهدای روستا با نثار شاخه گل و عطرافشانی بر قبر مطهر شهید حیدر
 مغدانی تنها شهید روستا به  نسبت به جایگاه شهدا ادای احترام کرد.
در ادامه استاندار بوشهر از برخی پروژه ها، مزارع و گلخانه های صیفی و سبزیجات روستاهای مغدان و شهنیا بازدید کرد.
استاندار بوشهر پس از این بازدید کوتاه به سمت بخش آبدان حرکت کرد.

دیدگاه خود را بنویسید