سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»:

آغاز پرداخت خودیاری متقاضیان آسفالت معابر خاکی در شهر آب پخش

فکر شهر: رئیس شورای اسلامی شهر آب پخش در گفتگو با «فکرشهر» خبر داد: طرح پرداخت خودیاری به منظور آسفالت معابر خاکی در شورای اسلامی شهر آب پخش به تصویب رسید.

به گزارش فکرشهر، فرخ عباسی افزود: این طرح در راستاى پاسخ شورای اسلامی شهر آب پخش به مطالبات عموم شهروندان و لزوم مشاركت آنان در اداره امور شهر انجام شده است که پس از بررسى کامل و تصويب شورا و طى مراتب قانونى، اكنون به شهرداری آب پخش جهت اجرا ابلاغ شده است.
وی افزود: بر اساس اين مصوبه هر منزل مسکونی در کوچه های با عرض بیشتر از هشت متر مبلغ ۲۵۰ هزار تومان و در کوچه های با عرض هـشت متر و کمتر  مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به منظور آسفالت معابر پرداخت می کنند.
عباسی با بیان اینکه مطابق مصوبه جدید شورای شهر، اولویت بندی آسفالت معابر بر اساس تاریخ پرداخت خودیاری انجام می گیرد، ادامه داد: خیابان های با عرض بیشتر از ۱۲ متر به دلیل استفاده عموم شهروندان بدون اخذ خودیاری و مطابق اولویت بندی شورای شهر آسفالت می شوند.

دیدگاه خود را بنویسید