سر خط خبرها:
رئیس دامپزشکی بوشهر:

بیش از چهار هزار تن میگو از ۶۹ مزرعه در بوشهر برداشت شد

فکرشهر: رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر گفت: چهار هزار و ۲۵۵ تن میگو از سایت پرورش میگو در شهرستان بوشهر برداشت شد.

به گزارش فکرشهر از مهر، سیروس بنافی  اظهار داست: در سال جاری تعداد ۶۹ مزرعه در سایت پرورش میگو شیف اقدام به لارو ریزی تحت نظارت شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر کرده‌اند و در پایان بیش از چهار هزار تن میگو برداشت شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر اضافه کرد: در این دوره پرورش تعداد ۲۵۴ مورد بازدید و هفت مورد نمونه برداری از سوی شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این میزان برداشت میگو تحت نظارت دامپزشکی و طی هزار و ۴۱۲ فقره گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای از مزارع پرورش میگو به مقصد حمل شده است.

دیدگاه خود را بنویسید