سر خط خبرها:
فرماندار کنگان:

رسانه‌های کنگان تقویت و حمایت می‌شوند

فکرشهر: فرماندار شهرستان کنگان گفت: حمایت و تقویت رسانه‌های کنگان با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش فکرشهر به نقل از مهر، فتح ‌الله نوروزی یکشنبه‌شب در آیین رونمایی ازنخستین نشریه رسمی شهرستان کنگان اظهار داشت: یکی از نیازهای مهم و اساسی شهرستان که می تواند زبان گویا و انعکاس دهنده مشکلات مردم باشد راه اندازی نشریه در این شهرستان بود که امروز این حرکت فرهنگی محقق شد.

نوروزی تاثیر رسانه‌های مکتوب بر فرهنگ و اطلاع رسانی جامعه را بسیار مهم دانست و بیان کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در فرایند روشنگری، فرهنگ سازی، آسیب شناسی اجتماعی و تقویت روند اصلاح و تعدیل کژی‌ها و ناراستی‌ها دارا بوده و هست.

وی افزود: رسانه‌ها باید زبان گویای مردم و حلال مشکلات جامعه باشند و در واقع کارکرد اصلی رسانه‌ها همین است.

فرماندار کنگان ادامه داد: رسانه‌ها بازوان فعال و توانمند مدیران شهرستان برای انعکاس فعالیت‌ها و بیان مشکلات مردم و مسئولان هستند.

وی گفت: حمایت و تقویت رسانه‌های شهرستان را انجام داده‌ایم و در یک سال اخیر حرکت رو به رشد رسانه ها مشهود می باشد و انتظار تلاش بیشتری است. مدیران همراهی با رسانه ها و حمایت از رسانه ها در برنامه کاری خود قرار دهند.

فرماندار کنگان خاطرنشان کرد: تقویت رسانه‌ها از الزامات توسعه است و در شهرستان این مهم مد نظر همگان قرار گیرد و به جد در راستای تقویت و حمایت از رسانه ها حمایت خواهم کرد.

نوروزی بیان کرد: مطبوعات مکتوب به دلیل خرد محوری، ثانیا در تدوین پیام و مستند سازی همچنان به عنوان ابزار موثر و مرجع و منبع قابل اعتماد برای مخاطب هستند.

وی افزود: نشریات می توانند با رعایت شرط اطلاع رسانی و صداقت رابطان خوبی بین مردم و مسئولان باشند.

نوروزی گفت: رسانه، رساناترین ابزار انتقال داده‌ها، مطالبات، توقعات و یافته‌های علمی و فکری میان راس و قاعده یک نظام اجتماعی پویا و زادگاه تازه های اهل قلم در راستای تحولات مثبت و شگرف است.

مصطفی صفایی مدیر مسئول و صاحب امتیاز این هفته نامه ضمن تشکر از همراهی فرماندار کنگان و همکاران برای راه اندازی این هفته نامه گفت: مفتخرم اعلام دارم که پس از ۷۳ سال پس از ارتقاء کنگان به بخش، توانسته‌ایم اولین نشریه رسمی این شهرستان را راه اندازی کنیم.

وی گفت: این نشریه بنا دارد در مرحله اول ظرفیت های منطقه را بیش از گذشته معرفی کند و در مرحله دوم مطالبات منطقه و استان را به جد پیگیری کند.

دیدگاه خود را بنویسید