سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»

شیطنت برخی مسوولین، اختلافات را در دشتستان دامن می زند

فکرشهر ـ هادی بحرینی: سه شهر سعدآباد، آب پخش و شبانكاره، به عنوان مثلث كنش هاي سياسي و اجتماعي شهرستان دشتستان و استان بوشهر، همواره مركز ثقل تحولات استان بوده است. اين سه منطقه، زادگاه بزرگان تحول آفرين زيادي بوده و از لحاظ آب، كشاورزي و جفرافيا از اهميت بالايي برخوردار است...

فکرشهر ـ هادی بحرینی: سه شهر سعدآباد، آب پخش و شبانكاره، به عنوان مثلث كنش هاي سياسي و اجتماعي شهرستان دشتستان و استان بوشهر، همواره مركز ثقل تحولات استان بوده است. اين سه منطقه، زادگاه بزرگان تحول آفرين زيادي بوده و از لحاظ آب، كشاورزي و جفرافيا از اهميت بالايي برخوردار است.

اين مناطق از ديرباز روابط فرهنگي و اجتماعي مستحكمي با هم داشته اند كه ريشه در فرهنگ مشترك آن ها دارد؛ ولي مدتي است با شيطنت و گاهی سوء مديريت برخي افراد و مسوولين، روابط حسنه سابق، جاي خود را به تنش هاي بخشي و ناسيوناليستي مضر داده و عده اي با منافع خاص بر آتش اين اختلافات مي دمند. 

بديهي است كه دخالت هاي غير ضرور در امور يكديگر و ايجاد حساسيت ها و حسادت ها نسبت به هم، مانع پيشرفت و توسعه هر سه شهر خواهد شد و شوربختانه، مسوولين مرتبط بعضا به جاي حل اين حساسيت هاي نابجا، با جانبداري از يك شهر، آتش اختلافات بخشي و منطقه اي را شعله ور تر كرده و خود مانعي بر سر توسعه و تعالي متوازن اين مناطق مي شوند.

پتروشيمي، اتوبان، آب و ساير موارد مورد اختلاف، با تدبير و مديريتي بي طرفانه به راحتي قابل حل و فصل هستند و نيازي با اين سطح حساسيت و اختلاف ندارند. نبايد فراموش كرد كه سه بخش شبانكاره، آب پخش و سعدآباد، منافع مشتركي بيش از موارد اختلاف دارند كه رسيدن به اين منافع فقط در سايه آرامش و هم افزايي همه باهم قابل حصول است و پيشرفت و توسعه هر منطقه در گرو پيشرفت و توسعه هر سه شهر است. تجربه شكست خورده احداث پتروشيمي دشتستان كه اخيرا با انتشار پيوست سلامت آن مشخص شد چه فاجعه بزرگي از بيخ گوش هر سه شهر سعدآباد، آب پخش، شبانكاره و روستاهاي اطراف گذشته، نشان مي دهد كه سطح درك و درايت مردم بسيار بالاتر از درك، درايت و مديريت مسوولان و حاميان اين طرح فاجعه بار بوده است.

حال از مسوولين، رسانه ها و خصوصا نماينده محترم مردم شريف دشتستان انتظار مي رود به جاي طرح مواردي كه اين اختلافات را عميق تر خواهد كرد، با نگاهي دورانديشانه، منصفانه و بي طرف و با اقناع همه طرف هاي دعوا، درصدد رفع اختلافات و ايجاد هم افزايي و توسعه متوازن كل شهرستان دشتستان باشند.

دیدگاه‌ها

ناشناس

احسنت

صفحه‌ها

دیدگاه خود را بنویسید