سر خط خبرها:

حمایت مراکز صنعتی بوشهر از حوزه فرهنگ کم رنگ است

فکرشهر: مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های استان بوشهرگفت: با توجه به نقش محوری و تاثیرگذار رسانه در توسعه صنعت، حمایت مراکز صنعتی به حوزه فرهنگ و رسانه بسیارکم رنگ است.

به گزارش فکرشهر، مازیار هوشمند روزسه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران در عسلویه افزود: حمایت و کمک شورای راهبردی پتروشیمی های مستقر درمنطقه عسلویه به حوزه فرهنگ بویژه مطبوعات و رسانه های استان بوشهر، بسیار کم رنگ است، و انتظار این است مدیران روابط عمومی این شرکت ها نگاه مدیران را به سمت حمایت از فعالیت های فرهنگی در منطقه و استان هدایت کنند.

وی با انتقاد از نبود ارتباط و پاسخگویی برخی از مدیران عامل و روسای روابط عمومی های این شرکت ها به خبرنگاران محلی، افزود: برخی از این مراکز اعتقادی به ارتباط و تقویت تعامل خود با رسانه ها و جامعه محلی ندارند، که این نگاه باید تغییر یابد.

وی ضمن قدردانی و تشکر از روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس در برگزاری2 نشست خبری و گفت وگوی رو در رو با فعالان رسانه ای جنوب استان بوشهر، گفت: انتظار است مسئولان در سایر شرکت های پتروشیمی نیز این ارتباط و تعامل را تقویت کنند.

هوشمند اظهارداشت: رسانه ها در توسعه و پیشرفت صنایع نفت و گاز نقش آفرین هستند و تقویت ارتباط این صنعت با رسانه ها ضروری است.

وی اضافه کرد: رسالت و ماموریت رسانه این است که زبان گویای مردم و بیانگر واقعیت های موجود در جامعه باشد و از طرف دیگر با صنعت که باعث توسعه و پیشرفت منطقه است، تعامل و همکاری کند.

دیدگاه خود را بنویسید