سر خط خبرها:
اختصاصی فکرشهر؛

معابر شهر خارک فاقد روشنایی است+ تصاویر

فکرشهر- مصطفی منفرد: طراحی روشنایی شهری موضوعی صرفاً تزئینی نیست، بلكه روشی برای تأمین امنیت و آسودگی بهتر محیط شهری است.

به گزارش فکرشهر، به همین دلیل شهرداری ها با نصب لامپ ها و نوپردازی های مناسب در خیابان ها، پارک ها و مکان های شهری, با یک تیر دو نشان می زدند و علاوه بر زیباسازی و روشنایی به افزایش امنیت شهروندان نیز کمک می کنند.

بنابراین لازم است که هر شهری و به طبع آن شهرداری ها از این نعمت عصر تکنولوژی بهره کافی برده و با نصب لامپ و روشنایی های مناسب در جهت مناسب سازی، زیباسازی و امنیت شهروندان اقدام کنند. شهر خارک به خاطر موقعیت استراتژیک و وجود شرکت های نفتی در این زمینه بسیار عقب است. خیابان های اصلی و فرعی بسیاری در شهر هستند که نه تنها نورپردازی و زیباسازی نشده اند بلکه حتی از وجود کوچکترین لامپ و روشنایی بی بهره هستند. این در حالیست که تامین روشنایی در شهری مانند خارک به دلیل موقعیت خاص و استراتژیک از نیازهای اصلی است که برای دیگر شهر ها خیلی پیش پا افتاده است اما شهرداری خارگ به این مقوله تا حدی بی توجه مانده است. زیرا از جمله روشنایی دور تا دور شهرداری، خیابان اصلی طالقانی، خیابان منتهی به فرودگاه و.. همگی از مکان هایی هستند که روشنایی درستی ندارند.

امروزه زندگی شهری باعث شده فعالیت شهروندان تا پاسی از شب ادامه یابد بنابراین ‌یك فضای شهری مناسب تا حد زیادی تامین كننده امنیت و فضای نامناسب از بین برنده آن و زمینه ساز انواع آسیب‌ها و معضلات اجتماعی است‌.

فضاهای نامناسب شهری، فضاهای بی دفاع، محلات ناامن‌، شهرهایی با معماری صرفاً مردانه همه و همه از عوامل تهدید كننده امنیت شهری و اجتماعی هستند كه یكی از اصول مهم اصلاح این فضاها استفاده از نورپردازی و طراحی روشنایی مناسب جهت آن مكان ها است.

 نورپردازی، تعریف كننده هویت و سیمای شبانه شهر است و نبود نور و وجود تاریكی شب عوارضی همچون افزایش حوادث، تصادفات، جرائم و بزه كاری و كاهش امنیت اجتماعی را سبب می‌شود بنابراین لازم و ضروری است که به آن توجه شود.

دیدگاه خود را بنویسید