سر خط خبرها:
دعوا برسرلحاف ملانصرالدین !

چوب حراج برمردم خارگ 

فکرشهر- سید فریور موسوی: حدود دو سال از انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا می گذرد و مردم مظلوم جزیره خارگ به نیت انتخابی اصلح و شایسته، رای به انتخاب و گلچین پنج جوان شایسته و تحصیلکرده دادند که شاید با انتخاب ایشان، مشکلات عدیده گذشته شهرشان، حل وفصل گردد...

فکرشهر- سید فریور موسوی: حدود دو سال از انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا می گذرد و مردم مظلوم جزیره خارگ به نیت انتخابی اصلح و شایسته، رای به انتخاب و گلچین پنج جوان شایسته و تحصیلکرده دادند که شاید با انتخاب ایشان، مشکلات عدیده گذشته شهرشان، حل وفصل گردد!

اما بازگذشت چندین ماه مشخص شد که نه تنها مشکلات مردم لاینحل مانده بلکه مشکلات ایشان نیز بیش از گذشته شده است و دلیل اصلی این مهم لج بازی ها، جناح بندی ها و اختلاف نظرهای موجود در دل این شورا و تشکیل طرح شورای سه به دو است، بطوری که اغلب رای دهندگان که به دنبال احقاق حق و حقوق شهروندی خود بوده اند، می گویند دیگر رای نخواهیم داد و اصلا شورا نمی خواهیم!

شرایط ویژه خارگ به گونه ای است که مردم از مسئولان و شورای اسلامی شهرشان انتظارات بالایی دارند . . . اگر نگاه کوتاهی به عملکرد چندین ماهه پس از انتخابات این عزیزان بیندازیم بدون شک به اختلاف نظرهای متعددی نزد اعضای شورای اسلامی شهرخارگ خواهیم رسید، بگونه ای که در برابر طرح هر مسئله و مشکلی از سوی مردم در این  شورا، متاسفانه با تضاد در گفتار و تصمیم گیری اعضاء مواجه می گردد و به گونه ای شده که عملکرد شورا به سمت و سویی گسیل نموده که با رای هایی متفاوت و طرز تفکرات غیریکسان مواجه گردیده اند. در این میان برخی از اهالی این جزیره که به دنبال گل آلود کردن جو حاکم بر شورا می باشند نیز، گاری خود را می رانند و در فضای مجازی آنگونه از شخصیت های شورا یا دفاع می کنند یا آنها را می کوبند که نقاب از چهره شان برداشته می شود! اما براستی کلیت کار شورای اسلامی شهر و روستا چیست؟ شاید هنوزهم کسی نمی تواند جواب قانع کننده ای برای این سئوال ارائه نماید چرا که عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا در جای جای میهن اسلامی مان با یکدیگر متفاوت بوده و از هیچ رویه و منطق یکسانی پیروی نمی نمایند. کسی نمی داند که در شورای اسلامی شهر خارگ چه خبراست؟

یک روز رای ها سه به دواست، یک روز چهار به یک است  و یک روز سه به صفر! اینگونه که ازشواهد امر بر می آید شورا بیش از اینکه در جهت منافع مردم و شهروندان خارگی باشد، حامی شهردار و منافع شهرداری است. یک روز سخنگوی شورا رئیس شوراست و روز دیگر یکی از شهروندان خارگی. برخی با اعلام موجودیت در فضای مجازی که صد البته هیچگونه سندیتی هم ندارند ( ازنظردولت ) می آیند و نقطه نظرات برخی از اعضای شورا را بیان می نمایند و حتی در برخی از موارد چند نفر از اعضای شورا، یک سخنگو برای خود دارند. مردم رای دادند تا راضی باشند نه ناراضی. مردم جوانان را انتخاب کردند که با افکاری نو و رشد یافته و تفکراتی تازه به جنگ مشکلات شهری بروند نه اینکه محل شورا به فضایی برای جنگ های تن به تن گذشته و تلافی جویانه ایشان تبدیل گردد.

متاسفانه شورا به جای اینکه پشت سر مردم باشد، رودروی آنان قرار گرفته است. بعنوان مثال طرح استیضاح شهردارکه به تازه گی کلید خورده است، مشکل خاصی نخواهد بود که برخی از اعضای شورا، همان سه به دوی معروف، با آن مخالفت می نمایند. چه کسی بایستی از طرح استیضاح حمایت کند؟ چرا کمیته مویرگی سه به دو با این طرح مخالف و موافق است؟ چرا مردم را وسط میدان نبرد خود گذاشته اید؟ مگراینها نبودند که به شما رای دادند؟ مگراینها نبودند که شما را به پشت میزاین شورا رساندند؟ پس الان که حق مطالبه گری دارند، به چه دلیلی مخالفت می کنید؟ تا به کی این طرح مویرگی سه به دو را پیش خواهید برد؟ گناه این مردم چیست که از هیچ مقام و مسئولی خیری ندیده و از شورای شهر جوانشان نا امید گشته اند؟ شورای شهر خارگ به کدام صراطی معتقد و منطبق می باشد؟

دفاع از حق شهروندان و بررسی مشکلات ایشان و حل و فصل آن از ارکان و اصول و کار ذاتی و طبیعی شورای اسلامی شهر است. اما در شورای شهر اسلامی خارگ این مهم دیده نمی شود یا اگرهم دیده شود کمرنگ و یا بی رنگ است. آقایان شما د ربرابر این مردم مسئولید. در برابر حق این مردم نبایستی ساکت بمانید. اگر شهردارتان مشکل دارد، بایستی به پای میز سئوال و جواب شورا کشانده شود. ازچه می ترسید؟ فردای قیامت بایستی پاسخ تک تک این مردم مظلوم را بدهید. دو سال از خدمتتان گذشته و به جزء اختلاف، تفرقه، جناح بندی، گروکشی و... طرح مویرگی سه به دو، مرهمی بر دل زخم خورده این مردم ننهاده اید.

 ترا بخدا بس است دیگر...  این مردم چه گناهی دارند؟ تورم، بیکاری، گرانی، مشکلات تردد، کارت بومی، سبزی و تره بار، آرد و نان، تفریحات سالم، مشکلات پرواز، آلاینده های موجود، بهداشت و درمان، مشکلات صیادان، طرح جامع شهری و...  این ها همه باقی مانده و شورا در هیچ کدام نه ورود کرده و یا اگر هم ورود کرده، به واسطه همین کمیته مویرگی سه بر دو، نتوانسته گره ی اندکی از این حجم مشکلات باز نمایند. آقایان شورا به کجا می روید؟ با کدام شهروند مشکل دارید؟ چرا با طرح استیضاح شهردار مخالفید( همانها که مخالفند )؟ معلوم نیست با خودتان چند چند هستید!؟

این مردم به شما اطمینان کردند و رای دادند. بواسطه رای آنها شما پشت این القاب و سمت ها نشسته اید. پس کمی هم به فکر آرامش ایشان باشید. شما راب ه همین روزهای پر فیض و برکت ماه مبارک رمضان قسم تان می دهیم که فقط درصدی از وقت شورایتان را به این مردم اختصاص دهید و از لج بازی ها پرهیز کنید. این را بدانید که حذف شورا و شهردار برای این مردم براحتی آب خوردن است. چقدر ساز مخالفت، چقدر منم منم کردن ها، چقدر حمایت های کورکورانه، چقدر سرپوش نهادن ها، بس است دیگر! آقایان بیائید و هم قسم شوید و به این مردم کمک کنید. اگر قرار است شهردار استیضاح شود، بگذارید استیضاح شود. مگر نه اینکه شهردارمان صادق و از هر عیب و ایرادی مبرهن است؛ پس ایراد در کجاست و ترس از چه دارید که با طرح استیضاح آن مخالفید!؟ عکس سلفی گرفتن با این مقام و آن مقام که دردی را دوا نمی کند. شما با هم مشکل دارید و این مشکل سوای اختلاف نظر و اختلاف سلیقه است. این را دیگرهمه شهروندان خارگی می دانند و نیاز به بازگو کردن آن قایم باشک بازی نیست. از دعوا بر س رلحاف ملا نصرالدین بپرهیزید و از چوب حراج زدن به این مردم جلوگیری کنید و در نهایت قلب تان را صاف کنید و برای این مردم قدم بردارید که فردا دیر دیراست!        
 

دیدگاه خود را بنویسید