سر خط خبرها:

ماجرای نیمه‌شب یک سفارت

فکرشهر: میهمانی سفارت انگلیس و حضور مدعوان در این مراسم با انتقادهای اصولگرایان مواجه شده است.

به‌ گزارش‬ فکرشهر، روزنامه شهروند نوشت: جشن تولد ملکه انگلستان که هفته گذشته در سفارت ‏انگلیس در تهران برگزار شد، نه‌تنها قبل از برگزاری حاشیه‌هایی ‏داشت، بلکه بعد از آن هم حرف و حدیث‌هایی پیدا کرد. کمی پیش گفته ‏شده بود که از شرکت‌های ایرانی‌ دعوت‬‬‬ شده به این مراسم خواسته شده که ‏بخشی از هزینه‌های برگزاری آن را به عهده بگیرند اما این موضوع ‏تایید نشد.

قیل و قال این موضوع که خوابید نوبت به حرف‌های کریمی ‏قدوسی، نماینده مردم مشهد رسید که گفت: «بنده به‌عنوان عضوی از خانه ‏ملت که از حضور برخی مسئولان در سفارت انگلیس به مناسبت تولد ملکه مطلع هستم، بویژه همکارانم که یک بار فریب نظر وزارت ‏خارجه را خوردند و در محفلی که گناه و معصیت بود حضور یافتند، هشدار می‌دهم که در چنین مراسمی شرکت نکنند.»

اگرچه ‏کریمی قدوسی یکی از چهره‌هایی است که معمولاً حرف‌ها و ادعاهایش حتی از سوی همفکران سیاسی خودش هم تکذیب می‌شود، با وجود‬ ‏این، علی لاریجانی رئیس مجلس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست ‏خارجی را مأمور کرد که به این موضوع رسیدگی کنند. از آن طرف ‏هم حشمت‬‬‬ الله فلاحت پیشه، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون امنیت ‏ملی در واکنش به این موضوع با تأکید بر ضرورت دیدارهای ‏دیپلماتیک گفت که «هرگونه آمد و شد دیپلماتیک می‌تواند ثمرات ‏خوبی برای کشور داشته باشد.‌»

غیر از ابعاد رسمی، موضوع جنبه دیگری هم پیدا کرد و خیلی‌ها در شبکه‌های اجتماعی درباره قوانین برگزاری مراسم‌های مختلف در ‏سفارتخانه کشورها می‌پرسیدند. سوالی که یوسف مولایی کارشناس ‏حقوق بین‌الملل در جواب آن به «شهروند» گفت: «پیمان وین در مورد روابط سیاسی یا کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک مهمترین پیمان مربوط به حقوق دیپلماتیک است، با اعتقاد به این‌ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ که یک ‏قرارداد بین‌المللی درباره روابط و امتیازها و مصونیت‌های نمایندگان ‏سیاسی در بهبود مناسبات دوستانه بین کشورها هر چند شیوه و پایه ‏حکومت و اصول اجتماعی آنها تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند، ‏مؤثر خواهد بود.‌ این قرارداد که در ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ میلادی مطابق ‏با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین اتریش به امضای بسیاری از کشورها ازجمله نماینده مختار دولت ایران احمد متین‌دفتری رسیده، دارای ۵۳ ماده و ٢ پروتکل است‎.‎‏ مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست و مصونیت قضائی دیپلمات‌ها و خانواده آنان در کشور پذیرنده ‏آنان را از تعقیب در کشور خود‬ معاف نمی‌کند.»‏‬

‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ او ادامه می‌دهد: «از محتوی ماده ۳۱ برمی‌آید که کشور فرستنده، ‏ملزم به تعقیب قضائی مأمور متخلف خود است. دیپلمات می‌تواند با ‏مشورت و تأیید مرکز از مصونیت انصراف دهد و این انصراف باید ‏صریح باشد و انصراف از مصونیت مدنی و اداری متضمن انصراف ‏از اقدامات مربوط به اجرای حکم نخواهد بود و برای آن انصراف جداگانه‌ای لازم است. این انصراف می‌تواند به درخواست کشور ‏پذیرنده از کشور فرستنده باشد.» ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

یوسف مولایی افزود: «بنابراین هر ‏عملی که در‬ واقع بر مبنای قوانین کشور میزبان مجرمانه تلقی شود، ‏کشور میهمان (در واقع سفرای آن) دارای مصونیت قضائی و سیاسی ‏خواهد بود. تنها اقدامی که کشور میزبان می‌تواند انجام دهد، اکتفا به ‌تذکر دادن یا احضار سفرای کشور میهمان است. در غیر این صورت هیچ ‏اقدامی نمی‌تواند در برابر سفارت کشور میهمان انجام دهد.»‏

او در مورد آن‌ چه میهمانی در سفارت انگلستان نامبرده می‌شود گفت: ‏‏ «طرفین می‌توانند با همدیگر توافق کنند که یک سری از اقدامات در ‏داخل سفارت هم انجام نشود اما اگر این توافق انجام نشده باشد، اتهامی ‏متوجه برگزارکننده‌ها و شرکت‌کننده‌ها نیست.»‏

دیدگاه خود را بنویسید