سر خط خبرها:

تخصیص اعتبار 250 میلیارد ریالی برای ساخت سد خائیز

فکرشهر: امسال 250 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور برای ساخت سد خائیز در شهرستان تنگستان استان بوشهر تخصیص یافته است.

به گزارش فکرشهر از صداوسیما، سرپرست شرکت آب منطقه ای استان بوشهر گفت: سد خائیز به ارتفاع 36 متر ، طول تاج 610 متر و حجم مخزن 15 و 6 دهم میلیون متر مکعب  بر روی رودخانه آب شیرین خاییز در دست ساخت است.

باشی زادگان افزود: این سد 4 میلیون متر مکعب حق آبه های پایین دست شبکه آبیاری تنگستان را تامین می کند.

وی گفت: سد خائیز بهمن 99 به بهره برداری می رسد.  

باشی زادگان افزود: کشاورزان حوزه شبکه آبیاری تنگستان از کمبود و شوری آب رنج می برند. 

دیدگاه خود را بنویسید