سر خط خبرها:

خبرگزاری میزان: صدور حکم ۶ ماه حبس برای دختری که مقابل یک واحد قضایی خودسوزی کرد کذب محض است + تصویر

فکرشهر: خبرگزاری میزان از قول سردبیر خود نوشت: با تاسف شدید از خبر درگذشت خانمی که اخیرا خودسوزی کردن . صدرو حکم ۶ماه حبس دروغ محض است، ایشان هفته پیش برای رسیدگی به پرونده‌ای که اسفند۹۷ به اتهام درگیری و توهین به پلیس داشتن به واحد قضایی مراجعه میکنن قاضی بعلت فوت بستگانش نبوده است . هیچ اقدام قضایی انجام نشد و حکمی صادر نشد.

خبرگزاری میزان از قول سردبیر خود نوشت:

با تاسف شدید از خبر درگذشت خانمی که اخیرا خودسوزی کردن

صدرو حکم ۶ماه حبس دروغ محض است، ایشان هفته پیش برای رسیدگی به پرونده‌ای که اسفند۹۷ به اتهام درگیری و توهین به پلیس داشتن به واحد قضایی مراجعه میکنن قاضی بعلت فوت بستگانش نبوده است

هیچ اقدام قضایی انجام نشد و حکمی صادر نشد

دیدگاه خود را بنویسید