سر خط خبرها:

اینفوگرافی / وضعیت سرقت در محله‌های تهران

فکرشهر: گزارش اخیر «پیمایش رصد کیفیت زندگی شهری در تهران» که معاونت اجتماعی شهرداری تهران منتشر کرده، به محله‌هایی که بیشترین و کمترین میزان سرقت و زورگیری را دارند پرداخته است. در اینفوگرافی‌ها پیش رو، به محله‌هایی که بیشترین و کمترین آمار در این زمینه را دارند اشاره شده است.

منبع داده‌ها: معاونت اجتماعی شهرداری تهران

دیدگاه خود را بنویسید