سر خط خبرها:

افزایش30 درصدی صید میگو درآبهای استان بوشهر

فکرشهر: معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر گفت:از 30 تیر صید میگو برای قایق های صیادی و از یک مرداد برای لنج های صیادی آغاز شد .

به گزارش فکرشهر از صداوسیما، منصور پاپری با بیان اینکه در صید میگو ،6 هزار صیاد فعالیت دارند افزود:امسال صید میگو پس از 44 روز در 12 شهریور خاتمه یافت که در مجموع هزار و 437 تن میگو صید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل هزار و 102 تن ،30 درصد افزایش رانشان می دهد.

وی اضافه کرد:بیشترین منطقه صید میگو در بوشهر با 616 تن یعنی 50 درصد ،و کمترین میزان صید مربوط به کنگان با 18 تن یعنی یک و نیم درصد است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان گفت"در استان 22 مرکز تخلیه صید داریم که امسال دربیش از 16مرکز ،تخلیه صید میگو صورت گرفت.

دیدگاه خود را بنویسید