سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»

دیوارها و مبلمان بی رنگ خارگ و یک پیشنهاد + تصاویر

فکرشهر ـ مصطفی منفرد: در راستای برون رفت از وضعیت فعلی دیوارهای سطح شهر و ساماندهی مبلمان شهری خارگ، می توان برخی دیوارهای شهر را با برنامه ریزی مشخص شده ای رنگ آمیزی کرد...

فکرشهر ـ مصطفی منفرد: در راستای برون رفت از وضعیت فعلی دیوارهای سطح شهر و ساماندهی مبلمان شهری خارگ، می توان برخی دیوارهای شهر را با برنامه ریزی مشخص شده ای رنگ آمیزی کرد. 

به گزارش «فکرشهر»، هرچه روند ماشینی شدن در شهرها بیشتر شود، ضرورت وجود زیبایی در شهرها بیشتر احساس می شود و یکی از روش های زیباسازی شهر رنگ آمیزی است؛ زیبا سازی شهری یکی از مسائل بسیار مهمی است که توجه بیشتر مسوولان و مردم را طلب می کند، چرا که شهروندان با حضور در سطح شهر و مشاهده مناظر زیبا با روحیه ای کاملا متفاوت، امور روزمره خود را آغاز می کنند.

آنچه که امروزه در شهرها خودنمایی می کند، سیما و منظر شهری است که در واقع تاثیر فوق العاده ای بر شهر و شهروندان دارد؛ توجه به مقوله زیبایی شهری موضوعی در راستای پاسخگویی به نیازهای روحی و روانی شهروندان در محیط های شهری است، در پارک ساحلی جزیره خارگ، دیوار و المان هایی وجود دارند که با رنگ آمیزی کارشناسی شده و خلق آثار و نقاشی های متناسب با آن محیط، شادابی و نشاط را بیش از پیش به مجموعه پارک ساحلی اضافه می‌کند.

بی شک، یکی از عناصر مهم شهر که نقشی اساسی در ایجاد هویت و سر زندگی در شهر ایفا می کند، مبلمان شهری است و رنگ می تواند به عنوان عامل اصلی ایجاد آن قلمداد شود که متاسفانه در مورد استفاده از آن دقت لازم به عمل نمی آید و بدون هیچ گونه برنامه ریزی و استاندارد و سلیقه ای از آن استفاده می شود و در نتیجه، باعث ایجاد سردرگمی و عدم خوانایی می شود.

در گذشته، نقاشی هایی بومی و غیره در سطح شهر انجام شد که پس از گذشت چندین سال، رنگ و لعاب اولیه خود را از دست داده اند و می‌توان در کنار کشیدن نقاشی های جدید، نقاشی های قدیمی سطح شهر خارگ را احیا کرد.

با توجه به مسائل و مشکلات موجود در رنگ آمیزی مبلمان شهری و شناخت اهمیت رنگ در آن و تاثیراتی که می تواند داشته باشد، به یک سری معیارهای اساسی در رنگ آمیزی مبلمان شهری، می توان با یک برنامه ریزی صحیح با توجه به شناخت اهداف و ویژگی های مبلمان شهری به انتخاب بهترین رنگ ها در آن رسید. 

 باید این نکته را نیز خاطر نشان کرد که با یک نگاه سطحی و بی هدف نمی توان به وضعیت مطلوب در بحث رنگ آمیزی مبلمان شهری رسید و باید اهداف و معیارهای اصلی را در مورد رنگ آمیزی به خوبی شناخت.

دیدگاه خود را بنویسید