سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»

برگزاری کارگاهی برای بررسی «فلسفه حق و فلسفه حقوق عمومی» در برازجان + تصاویر

فکرشهر: نشست علمی «درس گفتارهای فلسفه حق و فلسفه حقوق عمومی» در برازجان برگزار شد...

فکرشهر: نشست علمی «درس گفتارهای فلسفه حق و فلسفه حقوق عمومی» در برازجان برگزار شد.

به گزارش «فکرشهر»، در این نشست در دو بخش، حق و حقوق مورد بررسی قرار گرفت؛ بخش اول با موضوع «درآمدی بر فلسفه حق» با تدریس «محمد آقایان حسینی» و بخش دوم با موضوع «نسبت آزادی و قانون» با تدریس «امیر ملک زاده».

محمد آقایان حسینی ـ دکترای حقوق بین الملل ـ در بخش اول این جلسه که مورد استقبال دانشجویان و علاقه مندان قرار گرفته بود، فلسفه حق یعنی مفهوم حق را مورد بررسی قرار داد. وی همچنین معنای جدید و قدیم حق و تقسیم بندی «هوفلد» از حق را تشریح کرد.

آقایان حسینی اظهار داشت: حق از جمله واژه هایی است که همان طور که «جرمی بنتام» گفته است، نباید آن را به صورت لفظ واحد معنا کرد و حتما باید حق را درون یک متن و زمینه خاص معنا و فهم کرد. حق به معنای درست، سزاوار، خداوند، حق بودن، حق داشتن و حتی گاهی به جای تکلیف به کار می رود.

وی در بخش دیگر سخنانش به تبیین تفاوت میان حق در معنای قدیم و جدید پرداخت و گفت: حق در معنای قدیم به معنای حق بودن و بر حق بودن و مطابق اخلاق بودن، بود ولی حق در معنای جدید، به معنای حق داشتن است. حق در معنای قدیم مطابقت با اخلاق یک جامعه انسانی در یک برهه زمانی را معنا می داد و در مقابل باطل و ناحق قرار می گرفت، اما حق در معنای جدید، در مقابل تکلیف قرار می گیرد که صاحب حق می تواند مطابق اخلاق عمل کند و یا نکند و هر دو تصمیم صاحب حق از طرف مراجع سیاسی و قضایی تضمین شده اند. 

این دکترای حقوق بین الملل، تقسیم بندی معروف تناسب های حق در اندیشه «هوفلد» (قاضی امریکایی) ابتدای قرن بیستم را نیز مطرح کرد و اظهارداشت: حق از دیدگاه هوفلد به چهار تناسب حق‌ ادعا، حق‌ آزادی، حق ‌قدرت و حق‌ مصونیت تقسیم می شود که در ادبیات فلسفه حق و فلسفه حقوق از جایگاه مهمی برخوردار است. 

وی، همچنین، به تفصیل این تناسب ها را تشریح مرد. 

 امیر ملک زاده ـ پژوهشگر دکتری حقوق عمومی ـ نیز در بخش دوم این کارگاه، حق های شناسایی شده در قانون اساسی را مورد بررسی قرار داد. 

ملک زاده با بررسی دعاوی مختلف در محاکم استان بوشهر، درباره نقشی که تسلط وکلا و قضات بر مبانی حقوق عمومی و فلسفه حق می تواند در تحقق هرچه بیشتر عدالت ایفا کند، توضیحات مبسوطی ارائه کرد. 

وی همچنین مصادیق حق در تقسیم بندی هوفلد را در قانون اساسی را تشریح کرد.

به گزارش «فکرشهر»،این کارگاه، روز سه شنبه ـ 14 آبان ماه 1398 ـ با همکاری انجمن علمی حقوق اساسی ایران نمایندگی بوشهر و انجمن علمی اندیشه حقوقی در دانشگاه پیام نور مرکز برازجان برگزار شد.

دیدگاه خود را بنویسید