سر خط خبرها:

راهی برای افزایش تولید محصولات زیتون در استان بوشهر

فکرشهر: به منظور جایگزین کردن باغ های زیتون پربازده به جای باغ های کم بازده، باغ های زیتون استان بوشهر اصلاح و بهسازی می شوند.

به گزارش فکرشهر از صداوسیما، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به شرایط کم آبی و شرایط خاک استان، محصول راهبردی زیتون مقاوم است و با اجرای عملیات پیوند روی درختان زیتون می توان تا حد بسیار زیادی امکان جایگزین کردن باغ های زیتون کم بازده به باغات پر بازده را فراهم ساخت.

سمیه فرح بخش افزود: کارگاه آموزشی پیوند درختان زیتون با اهداف اصلاح و بهسازی باغ های زیتون، یکسان سازی باغ ها  از نظر میوه دهی و نیز افزایش سازگاری، باردهی بیشتر و افزایش عملکرد تولید این محصول در جهاد کشاورزی برگزار شده است.

وی گفت: به علت رشد و فیزیولوژی درختان زیتون، شرایط پیوند در استان در فصول اردیبهشت و شهریور تا اواخرمهر ماه فراهم است.

دیدگاه خود را بنویسید