سر خط خبرها:

علیه جمهوریت نظام

فکرشهر: «حل مشکلات کشور نیازمند تلاش و همراهی تمام افراد و نهادهای مسئول است. امروز تمام افراد دارای تحلیل نسبت به شرایط سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌دانند که مشکلات کشور حل نخواهد شد، مگر با تلاش تمام دستگاه‌ها... بنابراین نمی‌توان مسئولیت‌ها را فقط و فقط متوجه قوای انتخابی کشور یعنی قوه مجریه و مقننه دانست.»

به گزارش فکرشهر، کاظم اکرمی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «تخریب‌ها علیه دولت دوازدهم و مجلس دهم در حالی دوباره شدت گرفته که این ‌بار گروهی با انتشار نظرسنجی‌هایی جهت‌دار می‌کوشند قوای انتخابی جمهوری اسلامی را بی‌اعتبار نشان دهند تا به مقاصد جناحی‌شان دست یابند؛ حال آن که این قبیل اقدامات علاوه بر آن که در ضدیت با جمهوریت نظام است، بیش از پیش موجبات ضربه به مجموعه نظام جمهوری اسلامی را فراهم می‌آورد.

این افراد باید بدانند که جریان‌سازی علیه دولت و مجلس، شهروندان را نسبت به مجموعه حاکمیت بدبین خواهد کرد. عمده افرادی که این روزها و در شرایط کنونی به تخریب دولت و مجلس می‌پردازند، با بهره‌گیری از تفکرات باندی و گروهی‌شان تمام قصورهای فعلی را متوجه این دو قوه انتخابی می‌دانند؛ حال آن که عموم جامعه به خوبی دریافته است که مسئول اداره کشور تنها دولت و مجلس نیست و افراد و نهادهای بسیاری در این مسیر دخالت دارند. این گروه باید بدانند که نتیجه ایجاد اختلاف میان نهادهای انتخابی و شهروندان، دوری ملت از حاکمیت است؛ چرا که جامعه مشکلات را تنها و تنها متوجه قوای مجریه و مقننه نمی‌داند بلکه وضع فعلی را نتیجه اقدام‌ها و تصمیم‌های مجموعه حاکمیت می‌پندارد.

شخصا هرگز با تخریب‌گران دولت و مجلس همراه نخواهم بود اما با این حال باید پذیرفت که انتقاداتی به برخی تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نیز وارد است. دولت و مجلس نقاط ضعفی دارند که باید جهت ترمیم آنها بکوشند اما در این میان باید توجه داشت که حل مشکلات کشور نیازمند تلاش و همراهی تمام افراد و نهادهای مسئول است. امروز تمام افراد دارای تحلیل نسبت به شرایط سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌دانند که مشکلات کشور حل نخواهد شد، مگر با تلاش تمام دستگاه‌ها... بنابراین نمی‌توان مسئولیت‌ها را فقط و فقط متوجه قوای انتخابی کشور یعنی قوه مجریه و مقننه دانست.»

دیدگاه خود را بنویسید