سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»

نقش پیشینه افراد در انتخابات

فکرشهر ـ حبیب پورمند*: تصویر ذهنم بر روی رفتار افرادی است که هر چهار سال یک بار تا کمر جلوی بزرگ و کوچک، فقیر و غنی خم می شوند و ابراز ارادت می نمایند؛ خود را شریک غم و همدرد با همه افرادی که دچار مصیبت شده اند نشان می دهند؛ از افرادی که قبلا مسوول بوده اند ایراد می گیرند و خود را بهترین فرد برای رفع مشکلات همه مردم معرفی می کنند و در تمام جلسات می گویند که ما فلان، فلان فلان می کنیم و...!! 

فکرشهر ـ حبیب پورمند*: تصویر ذهنم بر روی رفتار افرادی است که هر چهار سال یک بار تا کمر جلوی بزرگ و کوچک، فقیر و غنی خم می شوند و ابراز ارادت می نمایند؛ خود را شریک غم و همدرد با همه افرادی که دچار مصیبت شده اند نشان می دهند؛ از افرادی که قبلا مسوول بوده اند ایراد می گیرند و خود را بهترین فرد برای رفع مشکلات همه مردم معرفی می کنند و در تمام جلسات می گویند که ما فلان، فلان فلان می کنیم و...!! 

نمی دانم ایشان، با توجه به مسوولیتی که داشته اند، چرا به رفتارهای خودشان قبل از داوطلبی توجه نمی کنند؟! مثلا فردی که فرماندار بوده یا مدیر کل بوده و یا معاون تشکیلاتی بوده، آیا اگر فردی به آنها مراجعه می کرد، همین طور به او تکریم می کردند؟ آیا در سال هایی که مسوول بوده اند، هر روز در مراسم های ختم همه مردم روستا و شهر نیز شرکت می کردند؟

قطعا جواب خیر است و سوال این است که افرادی که در طول مدت خدمتش، کم ترین احترامی برای مردم قائل نبوده اند، حال چه شده می خواهند که مشکلات مردم را حل نمایند؟

 باورش سخت است... 

هرکس پیشینه ای دارد که این خود بهترین گواه است و کسانی که قول ها می دهند، فردا اگر رای بیاورند، چگونه می خواهند به قول خود وفا کنند؟

 تجربه ثابت کرده است آن هایی که با قول های فراوان به وکالت رسیده اند، بعدها، همان مردمی را که روزی تا کمر جلوی آنها خم می شده اند، فراموش می کنند.

 موضوع دیگر آن است که تعدادی از افراد موجه جامعه، اعتبار خود را نردبان ترقی عده ای می کنند؛ نمی دانم چرا و به چه نیتی این افراد اعتبار خود را فدای کسانی می کنند که در گذشته آن ها، تکریم مردم جایگاه ندارد و بعدا اگر این افراد رای بیاورند و نتواسته باشند به قول های خود عمل کنند، این افراد به مردم چه پاسخی خواهند داد؟

شرکت در انتخابات یک واجب شرعی است و بر هر فردی واجب است که در آینده خود سهیم باشد؛ پس می بایست با شرکت فعال و انتخاب افراد دلسوز و کارآمد و افرادی که به اصول اخلاقی و قول و عهد خود پای بند باشند، در آینده خود سهیم باشیم.

*فعال سیاسی
 

دیدگاه خود را بنویسید