سر خط خبرها:

تشدید خسارت آفات چوبخوار خرما در استان بوشهر + تصویر

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: به دنبال تشدید خسارت آفات چوبخوار خرما در باغات خرمای شهرستان های تنگستان و دشتستان ، تصمیم گیری و برنامه ریزی همه جانبه این موضوع ضروری است.

به گزارش فکرشهر از صداوسیما، خسرو عمرانی افزود:  به دنبال تشدید خسارت آفات چوبخوار خرما در باغات خرمای شهرستان های تنگستان و دشتستان و لزوم تصمیم گیری و برنامه ریزی همه جانبه برای مدیریت تلفیقی این آفات ، بازدیدی در بهمن از باغات خرمای شهرستانهای تنگستان و دشتستان انجام شد.

وی گفت: این بازدید در سه اقلیم متفاوت با شرایط آب و خاک متفاوت شامل بخش بوشکان، حومه اهرم و آبپخش انجام شد.

عمرانی افزود: یکی از دلایل اصلی تشدید فعالیت آفات چوبخوار خرما ، کاهش کمیت و کیفیت آب و آبیاری نخلستان هاست.

دیدگاه خود را بنویسید