سر خط خبرها:

فتوطنز اختصاصی «فکرشهر»/ شوخی با مسوولین: آغاز عملیات اجرایی مخزن 2000 متر مکعبی شهر دالکی

دیدگاه خود را بنویسید