سر خط خبرها:

رضا نصرى حقوقدان بين الملل به قالیباف: اگر اجرای پروتکل الحاقی متوقف و بازرسان اخراج شوند، بایدن همین موضوع را به نقطه اجماع علیه ایران تبدیل می‌کند / از شورای امنیت هم قطعنامه خواهد گرفت؛ چین و روسیه هم رأی خواهند داد

فکرشهر: رضا نصرى حقوقدان بين الملل خطاب به قاليباف، رییس مجلس نوشت: اگر اجرای پروتکل الحاقی را متوقف و بازرس اخراج کنید، دو ماه دیگر آقای بایدن همین موضوع را به اولین نقطه اجماع علیه ایران تبدیل می‌کند و برای ملزم کردن ایران به اجرای پروتکل و بازگرداندن بازرسان از شورای امنیت قطعنامه خواهد گرفت و چین و روسیه هم رأی خواهند داد.

منبع:انتخاب

دیدگاه خود را بنویسید