سر خط خبرها:

تهرانی‌ها در ۵۲ سال پیش چقدر درآمد داشتند؟

فکرشهر: روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۴۷، روزنامه اطلاعات بر اساس آمار رسمی گزارش جالبی را از وضعیت درآمدی مردم تهران منتشر کرد.

به گزارش فکرشهر از انتخاب، این گزارش را در ادامه می‌خوانید:

شناسایی محل سکونت طبقات پردرآمد و کم‌درآمد تاکنون ریشه‌های آماری نداشته فقط از روی قرائن و شواهد مشخص بود که چه طبقه‌ای با چه وضعی از نظر درآمد کجای شهر ساکن هستند، ولی آمار رسمی گویای واقعیت بیش‌تری است که ذیلا به بررسی آن می‌پردازیم.

درآمد مردم تهران
از جمعیت ده ساله به بالای تهران؛
۱۴ هزار نفر ماهی ۵۰ تومان درآمد دارند،
۱۹ هزار نفر ماهی ۵۰ تا ۱۰۰ تومان،
۲۲ هزار نفر ماهی ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان،
۴۶ هزار نفر ماهی ۱۵۰ تا ۲۵۰ تومان،
۴۶ هزار نفر ماهی ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان،
۲۸ هزار نفر ماهی ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان،
۹۸ هزار نفر ماهی ۳۵۰ تومان،
۳۲ هزار نفر ماهی ۴۰۰ تومان،
۴۲ هزار نفر ماهی ۴۵۰ تومان،
۴۱ هزار نفر ماهی ۵۰۰ تومان،
۵۱ هزار نفر ماهی ۶۰۰ تومان،
۵۸ هزار نفر ماهی ۷۰۰ تومان.
ارقام کسانی که از ۷۰۰ تومان بیش‌تر درآمد دارند به تدریج کم می‌شود و پایین می‌آید و به طوری که:
۳۵ هزار نفر ماهی ۸۰۰ تومان،
۲۶ هزار نفر ماهی ۹۰۰ تومان،
۱۹ هزار نفر ماهی هزار تومان،
۳۳ هزار نفر ماهی ۱۲۰۰ تومان،
۱۵ هزار نفر ماهی ۱۴۰۰ تومان،
۲۲ هزار نفر ماهی ۱۶۰۰ تومان،
۵ هزار نفر ماهی ۱۸۰۰ تومان،
۴ هزار نفر ماهی ۲ هزار تومان،
۱۸ هزار نفر ماهی ۲ هزار تومان،
۶ هزار نفر ماهی ۳ هزار تومان،
۸ هزار نفر ماهی ۳۵۰۰ تومان،
۲۵۰۰ نفر ماهی ۶ هزار تومان،
۳۵۰ نفر ماهی ۷ هزار تومان،
۲۹۹۵ نفر بیش از ۷ هزار تومان.

فاقد درآمد ماهانه

در آمار ذکر شده است که یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از ساکنین تهران خود را فاقد درآمد ماهانه معرفی کرده‌اند. این رقم مربوط است به خانم‌های خانه‌دار، محصلین، افراد بیکار و غیرفعال.
بررسی آمار نشان می‌دهد که طبقات کم‌درآمد بیش‌تر در دروازه قزوین و دروازه خراسان و نازی‌آباد و جوادیه زندگی می‌کنند. به این ترتیب که ۲۱ هزار نفر ساکنین دروازه قزوین و خیابان‌های اطراف آن کمتر از ۲۵۰ تومان در ماه درآمد دارند. در مقابل ۵۰ هزار نفر از ساکنین این بخش نیز از ۳۰۰ تا هزار تومان درآمد ماهانه دارند. در همین بخش ۱۹۹ نفر ساکن هستند که درآمد ماهانه آن‌ها از ۴ هزار تومان تجاوز می‌کند.

متوسط درآمد

اگر درآمد ماهانه بین ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان را یک درآمد متوسط حساب کنیم باید گفت که صاحبان این مقدار درآمد‌ها بیش‌تر در محلات گرگان، سلسبیل، امیریه، نارمک سکونت دارند.
اشخاص پردرآمد که در ماه از ۵ هزار تومان و هفت هزار تومان بیش‌تر درآمد دارند بیش‌تر در بخش‌های دروازه شمیران، نیاوران، قلهک، الهیه، ونک، امیرآباد، عباس‌آباد، کاخ، بازار سکونت دارند.
در قلهک ۲۳۴ هزار نفر، در امیرآباد ۱۵۷ نفر، در دروازه شمیران ۵۲۳ نفر، در بازار ۱۷۳ نفر درآمد ماهانه خود را بیش از هفت هزار تومان اظهار داشتند.

وضع کلی

به طول کلی از بررسی آمار این نتیجه به دست می‌آید که درآمد ماهانه ۱۲۰ هزار نفر از ساکنین تهران کمتر از ۳۰۰ تومان است، ۴۰۵ هزار نفر در ماه بین ۳۰۰ تا هزار تومان درآمد ماهانه دارند و ۱۲۰ هزار نفر نیز بیش از هزار تا ۵ هزار تومان در ماه درآمد دارند.

دیدگاه خود را بنویسید