سر خط خبرها:

دیدگاه های خبری

اختصاصی «فکرشهر»/ ارسالی مخاطبین

سنگ کرونا

فکرشهر: این‌ حقِ تمام مردم دنیا است که بدانند چگونه؟ چرا ؟ و به چه دلیل این مصیبت گریبانگیرشان شده است؟ پسری که تا دیروز پدر داشت الان یتیم و سرنوشت این پسر بچه تا هزاران نسلش متفاوت خواهد بود نسبت به زمانی که پدر داشت و هزارانِ دیگر... 

العربی الجدید:

آیا نتیجه انتخابات مجلس ایران به نفع روسیه تمام شد؟

فکرشهر: رامي القليوبي در العربی الجدید چاپ لندن نوشت: تحلیلگران روس احتمال می دهند که پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس ایران بر روابط و طرح های مشترک بین مسکو و تهران تاثیر نگذارد؛ البته به شرطی که ایران با روی کار آمدن بازهای اصولگرا در صحنه سیاسی این کشور، به سمت تنش بیشتر با غرب حرکت نکند...

اختصاصی «فکرشهر»

سروده محلی شاعر دشتستانی با عنوان «کرونا»

امراله کافی نژاد*

تحریم، حصر و مسیر انتخابات

فکرشهر: در قانون اساسی نام هیچ حزب و جناحی نیامده و بنابراین باید پرسید وقتی قبل از انتخابات و قبل از این که رأیی به صندوق ریخته شود نام یک جریان و یک جناح خاص سنگینی له کننده‌ای در لیست تأییدشدگان دارد چگونه می‌توان این نامگزینی ماقبل انتخابات را به‌ نام «مر قانون» عرضه کرد و این گزینش لاجرم را در جامه‌ای از «نظارت» پوشاند؟ از کدام «نظارت» سخن می‌گوییم؟ نظارت ملت یا نظارت بر ملت...

صفحه‌ها