سر خط خبرها:

دیدگاه های خبری

اختصاصی «فکرشهر»:

تحلیلی بر شکست فیلترینگ تلگرام در ایران

صمد سلامی*

اختصاصی «فکرشهر»:

بودجه های فرهنگی مذهبی و دغدغه های مردم

فکرشهر: بودجه ای که در فروردین ماه اعلام شد، برای نهادهای فرهنگی ـ مذهبی، 216/684/790/000 تومان است و بودجه نهادهای فرهنگی دولتی نیز 375 میلیارد تومان اعلام شده است. نقد تک تک این نهادهای فرهنگی ـ مذهبی و فرهنگی دولتی در یک نوشتار نمی گنجد، فقط اجمالی باید پرسید این نهادها در طی سال ها که چنین بودجه های بسیار کلانی را دریافت کرده اند، در مقابل برای مردم و جامعه چه کرده اند؟

سی ویژگی کسانی که کتاب نمی‌خوانند

فکرشهر: کتاب‌خوان‌ها و کتاب‌نخوان‌ها چگونه‌اند و چه تفاوتی با هم دارند؟ کتاب‌نخواندن چه پیامدهایی برای ما در پی دارد؟

به گزارش فکرشهر، دکتر محمود سریع‌القلم در وبسایت شخصی‌اش، سی ویژگی کسانی که کتاب نمی‌خوانند را به ترتیب زیر فهرست کرده است:

۱- خیلی راحت تحت تأثیر تبلیغات و Propaganda  قرار می‌گیرند.

۲- حرف‌های تکراری می زنند.

۳- دایره واژگان آنها بسیار محدود است.

۴- خود را نمی شناسند.

۵- با هیجان و احساس زندگی می کنند.

۶- بخش استدلالی ذهن آنها تقریباً تعطیل است.

۷- استعداد پوپولیست شدن را پیدا می کنند.

شاخص فلاکت، انسانی‌ترین شاخص اقتصادی

فکرشهر: وزارت امور و اقتصادی و دارایی در جزوه های خود دربارۀ شاخص های اقتصادی به شاخص فلاکت هم توجه نشان می دهد. در حالی که این شاخص در گزارش های دوره های قبل معمولا غایب بود...

صفحه‌ها