سر خط خبرها:

منظومه شمسی

سیاره غول‌پیکری که از منظومه شمسی اخراج شد

فکرشهر: اخترفیزیکدانان دانشگاه تورنتو دریافتند میلیاردها سال پیش در یک برخورد نزدیک بین سیاره مشتری و یک سیاره غول‌پیکر دیگر، مشتری باعث اخراج آن سیاره از منظومه‌ شمسی شده است.\n\nبه گزارش فکرشهر، برای اولین بار در سال 2011 فرضیه حضور سیاره پنجمی در زمان شکل‌گیری منظومه خورشید ارائه شد. طبق این فرضیه در کنار سیارات مشتری، زحل، اورانوس و نپتون که امروزه به این نام‌ آنها را می‌شناسیم، یک سیاره غول‌پیکر گازی شکل دیگر نیز وجود داشته است.\n\nسالهاست که دانشمندان گمان می‌کردند این سیاره اخراج شده همان زحل یا مشتری است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - منظومه شمسی