سر خط خبرها:

کافی رودفاریابی

اختصاصی «فکرشهر»

سروده شاعر دشتستانی به مناسبت روز کارمند

فکرشهر: «امراله کافی نژاد»، متخلص به «کافی رودفاریابی» شاعر و نویسنده اهل رودفاریاب بخش ارم شهرستان دشتستان است. وی به بهانه روز کارمند، شعری به همین نام سروده و برای ما ارسال کرده است...

اختصاصی «فکرشهر»

شعر/ سروده شاعر دشتستانی به یاد «محمد بهمن بیگی»

امراله کافی نژاد*

اختصاصی «فکرشهر»

شعر/ سروده شاعر دشتستانی درباره احترام به والدین

فکرشهر: «امراله کافی نژاد»، متخلص به «کافی رودفاریابی» شاعر و نویسنده اهل رودفاریاب بخش ارم شهرستان دشتستان است. وی در شعری به نام «احترام والدین»، دغدغه های خود در این باره را سروده است:

اختصاصی «فکرشهر»

سروده هوایی شاعر دشتستانی برای مسوولان آبی

فکرشهر: «امراله کافی نژاد»، متخلص به «کافی رودفاریابی» شاعر و نویسنده اهل رودفاریاب بخش ارم شهرستان دشتستان است. وی در گلایه به وضعیت آب، شعری سروده که نسخه ای از آن را برای «فکرشهر» هم ارسال کرده است.

اختصاصی:

شعر/ سروده شاعر دشتستانی برای «فکرشهر»

فکرشهر: «امراله کافی نژاد»، متخلص به «کافی رودفاریابی» که اهل رودفاریاب بخش ارم شهرستان دشتستان است، به بهانه رتبه نخشت «فکرشهر» در سایت های استان بوشهر، شعری سروده و برای ما ارسال کرده است...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کافی رودفاریابی