سر خط خبرها:

نگاه

فکرشهر/ بوف ‌کور؛ متن معطوف به قدرت؛

خوانش فوکویی بوف کور، نوشته ی صادق هدایت

فکرشهر: بیشتر زندگی‌نامه‌نویسان هدایت دانسته یا ندانسته بر این نکته پافشاری کرد‌ه‌اند که هدایت اندیشمندی بوده که همواره در نقد جامعه روزگار خود به ‌ویژه نظام استبداد رضاخانی تلاش کرده است. روشن است که هدایت در مقام روشنفکر، همواره از وضعیت دوره خود ناراضی بوده است؛ اما با در نظر گرفتن برخی مولفه‌‌های سبک نوشتن هدایت، می‌توان به این موضوع نگاه متفاوتی افکند؛ یعنی با نگاهی پسامدرن به مهم‌ترین اثر او، بوف کور، می‌توان این‌گونه اندیشید که هدایت نیز محصول یک دوره است و مانند هر نویسنده دیگری، آگا‌هانه یا ناخوداگاه، از گفتمان‌های عصر خود تاثیر پذیرفته است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - نگاه