سر خط خبرها:

خبرهای طنز و سرگرمی

اختصاصی «فکرشهر»

فتوطنز/ شوخی با مسوولین

اختصاصی «فکرشهر»

طنز/ بیمارستان

فکرشهر ـ دی سامی: صب گه راساویدم برم نونوایی دیدم در دِی حمید وازه؛ الوتن که عادت داشت صب گه در فدح شِ جک وجاروف کنه؛ گفتم تا حالشه بپرسم؛ نزیک در واویدم تا  هاسی پیشِ مُخِ تو فدح شونه میجُنبنه و از ته دل دعا میکنه و میگو: خدایا بحق ای درخت سوز که بارشم سنگینه قسمت میدم که درمونی سی ای درد پیدا کو؛ بنگش دادم گفتم دی حمید چه خِوَر؟

اختصاصی «فکرشهر»

طنز/ کُفه

فکرشهر ـ دی سامی: روز سوم عید بی که صُوِ گَه وُ صدُی گُرُمبه وُ گُرتراق وُ خُو راساویدُم؛ گفتم ای ماشاالله انگاری خدایم استغفرالله جَر دِسِشه؛ خدا والا تو خو مانه زَلترک کردی، او از کروناتِ، ایم از گُرُمبت؛ گرمبه نی خو، قِضُی بلندِ آسمونیه؛ اِی میخی صافمون کنی خو بُکُ دیه سیچه پامون بونه میکنی؛ تو همی هیسُ وِیس صدُی پیام گوشیم اومه؛ سی کردم تا سکی یِ؛ اول دلم خاشاوی گفتم حتما میخا بعد بارون بریم پیاده روی؛ ما خو صد تا کدخدا داریم؛ سکی دم فدح کشیکمه میده، دی زاغوعَم مث باز کیچه ی میپُیه نمیله جنبنده صحرا واوو...

اختصاصی «فکرشهر»

طنز/ افتتاح گاوداری

فکرشهر ـ خانوم کوچیک: یکی از اقدامات عجیب سال ٩٨، افتتاح گاوداری عظیم در دشتستان بزرگ، آن هم به دست مبارک معاون اول رییس جمهور بود که باعث شد برای این خبر در سطح جهان، درخشش ویژه‌ای داشته باشیم. نکته جالب ماجرا، سخنرانی پرشور جناب آقای اسحاق جهانگیری برای گاوهای مستقر در گاوداری بود که...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - خبرهای طنز و سرگرمی