سر خط خبرها:

خبرهای اجتماعی

اختصاصی «فکرشهر»

داستانک/ چاه دولت  

فکرشهر-عبدالخالق عبدالهی: این روزها بعضی آدم ها را که می بینم برای دولت خشکه می رقصند، یعنی بدون هیچ دلیل و مزد و منفعتی از گرانی های اخیر دولت حمایت غیر منطقی می کنند، به یاد داستانی می افتم...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - خبرهای اجتماعی