سر خط خبرها:

صدور کیفرخواست برای یک مدیر فرهنگی بوشهر

فکرشهر: بازرس کل استان بوشهر گفت: کیفرخواست برای یک مدیر فرهنگی بوشهر به اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه مالی صادر شد...

فکرشهر: بازرس کل استان بوشهر گفت: کیفرخواست برای یک مدیر فرهنگی بوشهر به اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه مالی صادر شد.

به گزارش فکرشهر از روابط عمومی بازرسی کل استان بوشهر، اسحاق شهبازی بدون ذکر نام و مجموعه فرهنگی یادشده اعلام کرد: این مدیر فرهنگی به تصرف غیر قانونی حدود ٣.۵ میلیارد ریال متهم است.

وی بیان کرد: یکی از مدیران دستگاه‌های فرهنگی استان به اتهام تصرف غیر قانونی در وجود دولتی و مصرف در محل غیر معین با صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر جهت ادامه رسیدگی ها به دادگاه کیفری بوشهر معرفی شد.

دیدگاه خود را بنویسید